Norsk til Dansk

Slider

Rask og kompetent oversetting
fra norsk til perfekt dansk –
vi tilbyr også språkvask og korrektur

Oversetting til godt, innfødt og levende dansk

Vi oversetter den norske teksten din, slik at den fremstår som om den opprinnelig var skrevet på dansk.

Men vi nøyer oss ikke med å oversette – vi leser og forstår, slik at teksten får sammenheng. Siden vi er kjent for å finne innebygde feil og selvmotsigelser i det originale materialet, blir den danske teksten ofte bedre enn den opprinnelige.

Bruk oss for eksempel til:

• Oversettinger som krever ekstra omtanke

• Kreative oversettinger som krever at det skapes en spesiell
stemning i teksten

• Tilpasning av brosjyrer og annonser til det danske markedet

• Kampanjeslagord eller varenavn på dansk

• Oversetting som krever teknisk innsikt

• Tekster som krever kunnskap om markedsføring

• Korrektur og språkvask på dansk