Svensk til Dansk

Slider

En snabb och korrekt översättning
från svenska till danska
– även korrekturläsning och språkgranskning 

Översättning och konsensus

Vi översätter den svenska texten och skriver, som om orden ursprungligen var skrivna på danska.
Vi översätter inte bara – vi översätter så att det råder konsensus i hela texten. Vi är kända för att hitta felaktigheter och avvikelser i det ursprungliga materialet.
Vår danska version är därför ofta bättre än originaltexten.

Använd oss för bl.a.:

• Översättningar som skall bearbetas lite extra

• Kreativa översättningar för att uppnå en särskild känsla i texten

• Anpassning av broschyrer och annonser för den danska marknaden

• Kampanjslogan och produktnamn på danska

• Översättning som kräver teknisk kunskap

• Texter som kräver kunskap om marknadsföring

• Korrekturläsning och redigering på danska